Warsztaty

Warsztaty rozwojowe proponowane przez nove Centrum Rozwoju w ramach Akademii Kreatywnego Rodzica są zajęciami grupowymi, podczas których możliwe jest eksperymentowanie z nowymi doświadczeniami. Celem warsztatów jest zwiększanie świadomości, lepsze zrozumienie siebie i drugiego człowieka oraz rozwój społecznych umiejętności.
Zajęcia mają charakter tematyczny.

 
W przypadku zainteresowania konkretnym tematem dostarczam szczegółowy plan zajęć. Ponadto - adekwatne do zgłaszanych potrzeb - przygotowuję programy warsztatowe wykraczające poza tematykę z powyższej listy.

 
Co wyróżnia moje warsztaty?

 

Warsztaty dla rodziców

Przykładowe tematy:
 
Jak rozwijać inteligencję emocjonalną dziecka? – o budowaniu wewnętrznej odporności dziecka.
Jak mówić by dzieci nas słuchały? Jak słuchać by do nas mówiły? - czyli sztuka komunikacji rodzic – dziecko.
Jak zachęcać bez nagród? - motywowanie dzieci do realizacji oczekiwań dorosłych
Pochwały mają moc - czyli jak pomóc dzieciom w budowaniu adekwatnego poczucia własnej wartości.
Zachowania partnerskie – warsztaty mające na celu poprawę relacji małżeńskich poprzez poznanie sposobów wyrażania uczuć pozytywnych, negatywnych i przyjmowania uczuć i opinii innych osób
 
Rodzicom nie brakuje miłości czy dobrych intencji. Wszystkim natomiast brakuje w mniejszym lub większym stopniu umiejętności zwracania się do dzieci. I właśnie tych umiejętności chcemy nauczyć.

Warsztaty dla dzieci

Przykładowe tematy dla najmłodszych:

 
Poznaję swoje ciało – warsztaty rozwijające koordynację i świadomość ciała dziecka.
Kraina twórczej zabawy – warsztat wykorzystuje dźwięki, barwy, język, rytm, obrazy, ruch, przestrzeń, różne materiały i narzędzia, budzi ciekawość i ochotę do działania, daje miejsce na poszukiwanie kreatywnych rozwiązań i radość tworzenia.
Warsztaty teatralne - poprzez zastosowanie technik Teatru Improwizacji i Teatru Forum spotkania te pozwalają najmłodszym na podróż w różne światy, bajkowe i realne; poprzez zabawę rozwijają umiejętność odgrywania ról, pracy zespołowej i samoświadomość.
Gry i zabawy muzyczno-ruchowe – zajęcia mają na celu usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie małej i dużej motoryki; rozwijają umiejętność naśladowania, inwencję ruchową i wyobraźnię przestrzenną.
Gimnastyka dla smyka buzi i języka – warsztatowe zajęcia, które poprzez ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe mają usprawniać aparat mowy dziecka.