Coaching rodzicielski

Coaching Rodzicielski (ang. parent coaching) to zaadoptowany ze Stanów Zjednoczonych sposób pracy z rodziną, zyskujący coraz większą popularność na świecie. Opiera się na współpracy między rodzicami a coachem, którego zadaniem jest pomóc im osiągnąć ich rodzicielskie cele, w sposób spójny z ich wartościami i odpowiedni dla systemu rodzinnego. Coaching Rodzicielski nie jest terapią. Koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, na znalezieniu rozwiązań. Ma na na celu osiągnięcie sukcesu wychowawczego i zbudowanie trwającej całe życie partnerskiej relacji między rodzicami a dziećmi. Istotę tych działań stanowi wiedza i umiejętności, które sprawiają, że rodzic w sposób świadomy wspiera rozwój dziecka.

 

Coach Rodzicielski, jest w istocie wspierającym towarzyszem, który rozbudza Twoje najwyższe aspiracje i marzenia dotyczące Ciebie, Twojego dziecka i Twojej rodziny - oraz pomaga Ci je osiągnąć.

 

Przebieg sesji coachingowej?
Sesje coachingowe i metody pracy dopasowane są do potrzeb i możliwości osób zgłaszających się. Mogą obejmować cały system rodzinny lub spotkania tylko z jednym rodzicem, zarówno na terenie zorganizowanym przez nove Centrum Rozwoju jak i w domu Klienta. Przykładowa sesja trwa godzinę. Na pierwszej ustalane są zasady współpracy oraz wzajemne oczekiwania. Poprzez koncentrację na zasobach, pomagam w poszukiwaniu rozwiązań. Wyznaczam zadania do realizacji, aby nowe umiejętności można było wdrożyć w praktyce. Dalsza praca koncentruje się na określeniu kolejnego kroku w kierunku poprawy aż do chwili, kiedy klient uzna, że osiągnął to co zamierzał. Istnieje również możliwość przeprowadzenia spotkań w grupie (6-12 rodziców) skupionych wokół wybranej tematyki. Czas trwania takiej sesji wydłuża się wówczas do 1,5 godziny.

 

Metody i podejścia
Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (Solution Focused Approach). Jest to model systemowy, zorientowany na cel oraz kładącym nacisk na wykorzystanie kompetencji, potencjału i zaradności Klientów.

Gry Edukacyjne Programu ABECADŁO. To niezwykły program nauczania rozwinięty przez zespół pedagogów i naukowców ze Stanów Zjednoczonych. Przygotowuje dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze do nauki w szkole oraz rozwija w nich umiejętności społeczne. Oferowane Gry Edukacyjne budują podwaliny wiedzy ogólnej, ułatwiają naukę czytania oraz rozwijają zdolności matematyczne.

Uczę też interaktywnego czytania, tego jak wykorzystać media w wychowaniu oraz sztuki motywowania dzieci.
Wspieram pozytywną komunikację w rodzinie (Wideotrening Komunikacji,
sztuka komunikowania się z dziećmi w oparciu o metodę Faber i Mazlish).

Coching Rodzicielski buduje pozytywną wizję aktywnego rodzicielstwa.