Akademia kreatywnego rodzica

 
W chwili, gdy człowiek zostaje rodzicem staje wobec najtrudniejszego, a zrazem najpiękniejszego zadania w swoim życiu, jakim jest towarzyszenie dziecku w drodze do samodzielności. Staje się też odpowiedzialny za zapewnienie mu optymalnych warunków rozwoju. Pragnąc świadomie uczestniczyć w procesie wychowawczym dba o poszerzanie i wzmacnianie swoich kompetencji rodzicielskich. W naszym coraz bardziej złożonym społeczeństwie rodzice stają przed większą ilością wyzwań niż kiedykolwiek wcześniej, przy czym są przytłoczeni niesamowitą ilością zazwyczaj sprzecznych ze sobą informacji. Stąd brak pewności siebie w wyborze „właściwych” dla ich rodzin rozwiązań. Dlatego metody wsparcia proponowane rodzinie muszą ulec zmianie, aby w adekwatny sposób wspierać te głębokie przemiany i sprostać nowym wyzwaniom wychowawczym.

 
Im bardziej świadomy i kompetentny jest rodzic, tym szczęśliwsze i lepiej przygotowane do życia jest jego dziecko.