Diagnoza psychologiczna

 

Diagnoza psychologiczna ma na celu ocenę rozwoju i funkcjonowania człowieka w poszczególnych obszarach życia (jak: intelektualna, emocjonalna, społeczna). Pozwala określić typ osobowości, ustalić rodzaj i zakres ewentualnych rozwojowych trudności, rodzaj zaburzeń psychicznych. Umożliwia również ocenę dojrzałości szkolnej i predyspozycji zawodowych oraz zweryfikowanie innych dyspozycji psychicznych. Efektem będzie ustalenie diagnozy psychologicznej i ewentualnych zaleceń do pracy oraz skierowanie na konsultacje specjalistyczne, gdy takie okażą się niezbędne. Usługa udzielna jest z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych. Proces diagnostyczny może wymagać od jednego do kilku (3-5) spotkań.