Kiedy lodówka nie jest lodówką? gdy znajduje się w Warszawie, podczas gdy potrzebna jest w Białymstoku.

 

Skuteczność działań wiążę z dostosowaniem oferty do potrzeb i możliwości poszukującego. Jestem nastawiona na bezpośrednią współpracę. Zachęcam też do tego, by razem poszukiwać rozwiązań i sposobów realizowania celów oraz do całościowego spojrzenia. Bo całość to więcej niż suma części.