nove Centrum Rozwoju to przestrzeń na rozmowę o pragnieniach i pokazanie, jak można je spełniać. "Rozmawiaj otwarcie o swoich marzeniach i nie odstępuj od ich realizacji. Nie próbuj realizować niczego na siłę, za wszelką cenę.

 

Zamiast tego, zachowaj cel w świadomości i postępuj elastycznie dopuszczając różne warianty jego realizacji."

 

-STEFAŃCZYK ANDRZEJ