post-thumb

Kiedyś Albert Einstein z niezwykłą prostotą podsumował: „Najważniejsza decyzja, jaką powinniśmy podjąć wiąże się z odpowiedzią na pytanie, czy wierzymy, że żyjemy w przyjaznym czy wrogim wszechświecie”. Chciał, żebyśmy uświadomili sobie, że wszystkie kolejne wybory, jakich będziemy dokonywać, będą odzwierciedlały tę jedną, „najważniejszą” decyzję. Każda nasza myśl, zachowanie i sytuacja życiowa wypływają z tego fundamentalnego przekonania, które nimi kieruje. Będziemy więc przyciągać te doświadczenia, które są z nim zgodne. Czyli jesteś tym, co myślisz. Myśląc o strachu, przyciągasz niepokój, o bogactwie – dobrobyt, o miłości – miłość i tak dalej. Decyzja odnośnie wspomnianego wyboru, została podjęta za nas, a nie przez nas, już we wczesnym dzieciństwie. Wdrukowane w nas zostały fundamentalne przekonania naszych rodziców i opiekunów.

Dziś jednak sam możesz zdecydować o tym, w co naprawdę uwierzysz. Możesz dokonać własnego wyboru. Jaki on będzie?

You must be logged in to post a comment.