post-thumb

Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów to jedna z podstawowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej i życiu codziennym. Zapewnia możliwość radzenia sobie w każdej nowej sytuacji, gdy zwyczajowe sposoby postępowania okazują się niewystarczające. Pozwala na osiągnięcie większej samodzielności i efektywności działania. Kreatywna stymulacja ma też istotne znaczenie dla długości i jakości życia. To dla naszego mózgu jeden z najsilniejszych możliwych sposobów wsparcia. Dlatego staram się wspierać ludzi w wyzwalaniu potencjału twórczego, zarówno podczas szkoleń, warsztatów, jak i zajęć indywidualnych. I nie obce są mi hasła, jak: wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, popełnianie błędów i dobra zabawa.

You must be logged in to post a comment.